Rozpočet
Úspešná realizácia stavby začína rozpočtom na základe projektovej dokumentácie. Táto cenová kalkulácia vyjadruje váš individuálny stavebný zámer a je predpokladom správneho výberu stavebnej firmy. Preto vám radi zdarma vypracujeme podrobný rozpočet na vašu stavbu (na základe papierovej alebo elektronickej dokumentácie vašej stavby). V prípade vášho záujmu vám vieme vypracovať cenovú kalkuláciu vo viacerých alternatívach oproti projektovej dokumentácii (efektívnejšie postupy stav. prác, zámeny stavebných materiálov a pod) pri zachovaní max. kvality a vlastností zhotovovaného diela.

V prípade vášho záujmu o rozpočet nám napíšte mail na validus@validus.sk. Spätne vás budeme kontaktovať pre dohodnutie osobného stretnutia.
 © 2009-2014 Validus s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Code & Design ReaTea